ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Είμαστε μια Εταιρεία Συμβούλων & Εκτιμητών Ακινήτων
αποτελούμενη από άρτια καταρτισμένους
Επαγγελματίες και Ορκωτούς Εκτιμητές

  • Εκτιμήσεις Ακινήτων
  • Συμβουλευτική Επενδύσεων
  • Εκπροσώπηση Μισθωτών
  • Στρατηγική Συμβουλευτική Ακινήτων
  • Διαχείριση Έργων
Υπηρεσίες σε ακίνητα μεγέθους 12 έως 12.000.000 τ.μ.
Ποσοστό υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες άνω του 85%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΝΑΙRealAct έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις για ένα μεγάλο αριθμό πελατών.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000.000.000 € ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ανακαλύψτε περισσότερα! Εγγραφείτε

Επικοινωνηστε μαζι μας

NAIRealAct

Μιληστε μαζι μας