• Αρχική
 • Διαχείριση & Αξιοποίηση Κεφαλαίων

Διαχείριση & Αξιοποίηση Κεφαλαίων

Για τη NAIRealAct η Στρατηγική Συμβουλευτική στην ακίνητη περιουσία αποτελεί μονόδρομο στην εκπροσώπηση των ιδιοκτητών πελατών μας.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Στη σύγχρονη αγορά ακινήτων, υπάρχει πληθώρα ακινήτων και επιλογών. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά, μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας, είμαστε σε θέση να ερευνήσουμε και να τυποποιήσουμε το ιδανικό για σας ακίνητο, με τα μοναδικά του χαρακτηριστικά και στόχο να δομήσετε μια καινοτόμα στρατηγική εκμετάλλευσης.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Στη NAIRealAct, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στους ιδιοκτήτες, είτε είναι εταιρικοί πελάτες είτε ιδιώτες, είτε διαθέτουν ένα ακίνητο είτε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια. Σε αντίθεση με τις πρακτικές που απλά δημοσιεύουν τα ακίνητα, στη NAIRealAct, στοχεύουμε πρωτίστως στην κατανόηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης λειτουργικής στρατηγικής των πελατών μας. Βασιζόμενοι στην εις βάθος γνώση μας επί των θεμάτων της αγοράς ακινήτων, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων τους. Σεβόμενοι τους στόχους που έχουν θέσει οι πελάτες μας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, έπειτα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των ακινήτων. Μέσω των διαδικασιών της χρηματοοικονομικής εκτίμησής μας, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την οικονομική και εμπορική βιωσιμότητα του ακινήτου, αφού πρώτα έχουμε αναλύσει τη γεωγραφική και δημογραφική δυναμική της περιοχής. Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε παρουσιάζεται παρακάτω:
 • Βελτιστοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Στρατηγικές Αγοράς και Πώλησης
 • Ανάλυση Βέλτιστης Χρήσης Ακινήτου
 • Ημερήσια / Εβδομαδιαία Μίσθωση (Παραθεριστικές Κατοικίες)
 • Εκτιμήσεις Αναπτύξεων
 • Δημογραφική Ανάλυση
 • Τεχνικός Έλεγχος
 • Μελέτη Αξιοποίησης
 • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διαπραγματεύσεις
 • Πολεοδομικός Έλεγχος και Ταυτοποίηση Ειδικών Χρήσεων
 • Προωθητικές Ενέργειες
 • Δημοσιεύσεις Ακινήτων
 • Υποστήριξη Συμβολαίου Μεταβίβασης
 • Μεταπωλητικές Υπηρεσίες
Καλύπτουμε πλήρως το φάσμα των διαφόρων ειδών ακίνητης περιουσίας, σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, από μικρά μέχρι μεγάλα ακίνητα. Συνοψίζουμε τα διάφορα είδη ακινήτων στα παρακάτω:
 • Εμπορικά Ακίνητα
 • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
 • Βιομηχανικά Ακίνητα
 • Εισοδηματικά Ακίνητα παντός τύπου
 • Γη υπό Ανάπτυξη
 • Αποθήκες και Κτίρια Logistics
 • Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων
 • Οικιστικά Ακίνητα
 • Καταστήματα
 • Εμπορικά Κέντρα και Μεγάλα Εμπορικά Συγκροτήματα
 • Ειδικές Κατηγορίες Ακινήτων (Golf, Οινοποιεία, Ξενοδοχεία, Πανεπιστήμια κα)

Επικοινωνήστε μαζί μας

NAIRealAct

Τηλέφωνα