ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Στη NAIRealAct εκπονούμε εκθέσεις εκτιμήσεων για όλο το φάσμα των επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων για όλους τους εκτιμητικούς σκοπούς. Οι εκτιμήσεις μας εκπονούνται από έμπειρους εκτιμητές, πιστοποιημένους από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Οι εκτιμήσεις μας, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του RICS Red Book και των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuations Standards, IVS). Της εκτιμητικής ομάδας, ηγείται η Άννα Νάζου MRICS, μια από τις πρώτες πιστοποιημένες εκτιμήτριες στην Ελλάδα, εξετάστρια του RICS και μέλος του Δ.Σ. του RICS Hellas για την περίοδο 2013-2016.

Τα έμπειρα μέλη της εκτιμητικής ομάδας της NAIRealAct, ακολουθούν τις ενδεδειγμένες εκτιμητικές μεθόδους κατά περίπτωση, αφού έχουν εξετάσει σε βάθος τις παρούσες συνθήκες της αγοράς καθώς και τη φυσική κατάσταση του ακινήτου. Tόσο οι εκθέσεις εκτίμησης όσο και οι υπηρεσίες που παρέχουμε, είναι πάντοτε σύμφωνες με τα εκτιμητικά πρότυπα του RICS, ενώ συντάσσουμε σαφείς και ολοκληρωμένες εκθέσεις, κατάλληλες για την εκάστοτε περίσταση.

Η σύγχρονη, απαιτητική αγορά, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για βαθύτερη ανάλυση των συνθηκών και σαφέστερη τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, μια διαδικασία που εξελίσσουμε διαρκώς, λόγω της πελατοκεντρικής μας προσέγγισης. Όλες μας οι εκθέσεις ακολουθούν εκτιμητικές διαδικασίες υψηλού επιπέδου προτού παραδοθούν στον πελάτη ενώ παράλληλα προσφέρονται και μεταπωλητικές υπηρεσίες, εφόσον αυτές απαιτούνται.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

 • Εταιρικές Συναλλαγές / Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Εκτιμήσεις Ανάπτυξης / Βέλτιστης Χρήσης / Αξίες Μεικτής Ανάπτυξης
 • Μελέτες Αξιοποίησης
 • Χρηματοδοτήσεις και Αναχρηματοδοτήσεις / Αύξηση Χρηματοδότησης / Δανειοδοτήσεις
 • Διαχείριση Κεφαλαίων και Εσωτερική Πληροφόρηση
 • Κληρονομιές
 • Ιδιωτικές Συναλλαγές
 • Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO)
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
 • Διαπραγματεύσεις για Ιδιοκτήτες και Μισθωτές
 • Δικαστικές Υποθέσεις
 • Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) και Ετήσιες Εκθέσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Εκτιμήσεις Εμπορικών Ακινήτων
 • Ξενοδοχεία
 • Βιομηχανικά Κτίρια
 • Επενδυτικά Ακίνητα
 • Γη υπό ανάπτυξη
 • Κτίρια Αποθηκών
 • Εκτιμήσεις Χαρτοφυλακίων
 • Εκτιμήσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες)
 • Οικιστικά Ακίνητα
 • Εμπορικά Ακίνητα
 • Εξοχικές Κατοικίες
 • Εμπορικά Κέντρα και Μεγάλα Εμπορικά Σχήματα
 • Ειδικές Κατηγορίες Ακινήτων όπως Golf, Οινοποιεία, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας

NAIRealAct

Τηλέφωνα