Ενδεικτικές Εργασίες

Η ΝΑΙRealAct έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις για ένα μεγάλο αριθμό πελατών.

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & REICs

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας

NAIRealAct

Τηλέφωνα