• Αρχική
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

Στη NAIRealAct η εξειδικευμένη ομάδα μας, εργάζεται αποκλειστικά με μεγάλο εύρος πελατών στοχεύοντας την εφαρμογή των στρατηγιών τους καθώς και τους λειτουργικούς τους στόχους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας τους. Οι ανάγκες των πελατών μας, αποτελούν το επίκεντρο των ενεργειών μας, ενώ παράλληλα τους παρέχουμε εις βάθος γνώση επί της αγοράς ακινήτων. Αποτέλεσμα των πρακτικών μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα των λύσεων που προτείνουμε, είναι η άμεση και πλήρης ανταπόκριση στους ζητούμενους στόχους και η εξοικονόμηση πόρων για τους πελάτες μας.

Το εύρος των δραστηριοτήτων μας, συνοψίζεται παρακάτω:
 • Βελτιστοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Ανάλυση αγοράς και Εκτιμήσεις Μισθωμάτων
 • Ανταγωνιστική Διαδικασία Διάρθρωσης, Εποπτείας και Αποτιμήσεις
 • Εμπορικές Μισθώσεις και υποστήριξη στους Μισθωτικούς Όρους
 • Συγκριτική Ανάλυση Κόστους & Οφέλους
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Μακροχρόνιων Μισθώσεων
 • Σύνοψη Μισθωτηρίων
 • Ανανεώσεις Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Μισθωτηρίων
 • Διαχείριση Πλεοναζόντων Ακινήτων
 • Έρευνα Αγοράς – Προσδιορισμός Επιλογών
 • Διαπραγματεύσεις
 • Διαχείριση Έργων Ανακαίνισης
 • Μετεγκαταστάσεις
 • Χρηματοοικονομική Βελτιστοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας
 • Δοκιμαστικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Έλεγχος Καταλληλόλητας Κτιρίων
Έχουμε εκπροσωπήσει σημαντικό αριθμό εθνικών και πολυεθνικών εταιριών και έχουμε πετύχει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους πελάτες μας, μέσω της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου τους. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας, οφείλεται στο εξαιρετικό δίκτυο που διατηρούμε με εταιρείες ιδιοκτητών ακινήτων και ιδιωτών, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα το καλύτερο δυνατό τίμημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

NAIRealAct

Τηλέφωνα